Mladinski oddelek
20. februar 2020, ob 17:00

Grajski pravljični večer za otroke od 4. leta starosti dalje

V poročni dvorani gradu v Beltincih

V pravljični svet vas bodo popeljale Metka Celec, Vesna Radovanovič in Ana Sušec.
Za glasbeni program bo poskrbela Glasbena šola Beltinci.