Iskanje gradiva v sistemu COBISS

Gradivo je mogoče iskati s predhodnim pregledom računalniškega kataloga ali neposredno vprostem pristopu.

Računalniški katalog je dostopen na računalnikih v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem COBISS. Način iskanja gradiva v računalniškem katalogu je v vseh knjižnicah enak. Razlikujejo se le lokacijski podatki o gradivu. Ti v vsaki knjižnici označujejo mesto, kjer je gradivo shranjeno in so bistveni za iskanje. Pred začetkom iskanja vedno preverite trenutni izbor knjižnice. Podatek je izpisan v vrhnjem delu ekrana, v menijski vrstici v rubriki baza podatkov.

Lokacijski podatki so na koncu zapisa za posamezno enoto gradiva.
Postavitev je oznaka police za gradivo, ki je v prostem pristopu. Signatura je oznaka posamezne enote gradiva. Bodite pozorni na podatek v sredini:

  • prosto, čas izposoje...,
  • izposojeno, rok vrnitve...,
  • za čitalnico,
  • v obdelavi. 

Gradivo, ki je še v obdelavi, lahko rezervirate pri knjižničarju informatorju.

http://www.cobiss.si

iskanje v SIKMS