Nabavna politika

Knjižnična zbirka je temeljno orodje knjižnice pri izpolnjevanju njenega poslanstva (zadovoljevanja izobraževalnih, informacijskih raziskovalnih in kulturnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti), zato v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota skrbno načrtujemo njeno izgradnjo, bogatitev, posodabljanje in obnavljanje. Poleg nakupa v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota prirast gradimo tudi z obveznim izvodom ter darovi in zamenami. Nakup načrtujemo tako, da vsa orodja izgradnje zbirke oblikujejo uravnotežen prirast.

Kot osrednja območna knjižnica zagotavljamo tudi razširjen izbor gradiva za potrebe celotnega območja.

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2024
Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2023
Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2022
Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2021
Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2020

Načrt nakupa knjižničnega gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za leto 2024
Načrt nakupa knjižničnega gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za leto 2023
Načrt nakupa knjižničnega gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za leto 2022
Načrt nakupa knjižničnega gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za leto 2021
Načrt nakupa knjižničnega gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za leto 2020

Dokument o nabavni politiki v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota

Upravljanje knjižnične zbirke v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota