Potujoča knjižnica

Osnovni podatki:

 • avtobusno podvozje Mercedes-Benz
 • motor Mercedes 250 KS, ABS, servo
 • nadgradnja AS Remont Domžale
 • zunanja podoba: Creativ Murska Sobota
 • dolžina 12 m, širina 2,5 m
 • teža (brez knjižničnega gradiva): 12500 kg
 • teža (knjižnično gradivo + 2 osebi): 18000 kg

 
Oprema:

 • radio,
 • klimatska naprava,
 • kamera za vzvratno vožnjo,
 • 2 x prenosna računalnika,
 • 2 x optična čitalca,
 • tiskalnik za zadolžnice,
 • sprejemnik za mobilni prenos podatkov.

Na potujoči knjižnici je ob enem obhodu več kot 7.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva - za odrasle, za šolarje in za najmlajše. Od leta 2012 deluje računalniška izposoja preko mobilnega omrežja.


Razpored voženj

Prvo polletje 2024 (PDF)
Drugo polletje 2024 (PDF)


Zgodovina

Ideja o potujoči knjižnici je bila v našem prekmurskem prostoru (Slovenski krajini) prisotna že zelo dolgo časa, saj prve zapise o potujoči knjižnici najdemo že v Novinah iz leta 1926. V tistem času naj bi v naših krajih obstajalo že 10 »potὔvajočih knjižnic«. Vsaka naj bi imela po 50 vezanih knjig.
Želja po pravi potujoči knjižnici v Murski Soboti pa se je pojavila  leta 1975, a do njene uresničitve  je prišlo šele leta 1995. Leto prej je knjižnica po naključju dobila manjši avtobus, ki se je preuredil za namene potujoče knjižnice.
Svoje poslanstvo je tako potujoča knjižnica začela opravljati maja 1995. Že po prvih vožnjah je bil odziv bralcev zelo dober, zato se je sčasoma pojavila želja po večjem bibliobusu, ki bi sprejel več gradiva, saj je dotedanji sprejel le okrog 2.500 enot gradiva, kar pa je bilo glede na povpraševanje zdaleč premalo.
Ta želja se je uresničila po petih letih in novi ter modernejši bibliobus, ki je lahko prepeljal okrog 5.000 enot gradiva,  je začel voziti 3. maja  2000.
Po letih voženj in uporabe  se je bibliobus leta 2014 prenovil in prebarval. Tudi preuredil se je, tako da je zdaj v njem prostora še za nekaj sto enot dodatnega gradiva. Opremljen je prav tako s sodobno računalniško opremo in prvi v Sloveniji, ki ima online izposojo gradiva urejeno tudi prek mobilnega omrežja.
Bibliobus soboške knjižnice obiskuje vsaka dva tedna 12 občin oziroma izposoja v njih na 70 postajališčih..
 

Poslanstvo

Poslanstvo potujoče knjižnice je, da s knjižnim in neknjižnim gradivom oskrbuje prebivalstvo  na območju Prekmurja in Porabja, predvsem tiste, ki zaradi takih ali drugačnih ovir ne morejo priti do matične ustanove v Murski Soboti.
Ena najpomembnejših nalog je, da se kvalitetna pisana beseda približa čim več uporabnikom. Prizadevamo si za vedno večje število bralcev, kajti v poplavi sodobne računalniške opreme je naše poslanstvo ravno v tem, da pisana beseda ne bi izumrla.
Knjiga in z njo pisana beseda je tista, ki nas uči, pomirja, tolaži. Lepa beseda vsakemu človeku pomeni veliko. Beseda je tista vez med ljudmi, ki združuje.  Je lepa, če jo izrekamo in je lepa, če jo poslušamo. Brane besede so tiste, ki oživijo v bralcu. Torej ne morejo umreti. Besede so večne, kot je večna knjiga.
 

Madžarska proga

Ena izmed prog, kjer vozi bibliobus, se imenuje  »madžarska proga«, saj oskrbuje prebivalce na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki madžarske in slovenske narodne skupnosti. Ti kraji so: Čikečka vas, Motvarjevci, Prosenjakovci, Središče, Domanjševci, Krplivnik in Hodoš.
 

Porabska proga

Bibliobus soboške knjižnice vozi tudi čez mejo, in sicer v Porabje, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti. Na tej progi obišče predvsem šole in vrtce v Porabju. Na ta način skrbimo, da slovensko besedo čim bolj približamo naši manjšini.
Prvi obisk v Porabju je bil 20. septembra 2000.
Kraji, ki jih bibliobus obišče v Porabju so: Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Števanovci in Monošter.
 

Bralna značka tudi na bibliobusu

Bralna značka, ki tradicionalno poteka v PiŠK Murska Sobota, je v letu 2015 zaživela tudi na bibliobusu.  Uporabniki bibliobusa lahko na enak način pristopijo k opravljanju bralne značke kot obiskovalci matične ustanove.
 

Ekipa knjižničarjev na bibliobusu:

Jana Balažic, vodja potujoče knjižnice
jana.balazic@ms.sik.si

Stanko Petek, voznik bibliobusa, informator in izposojevalec
stanko.petek@ms.sik.si
 
GSM BIBLIOBUSA: 041 382 895

 

Članki o bibliobusu

Knjižničarske novice, 3. 8. 1995 (PDF, 1.5MB)
Knjižničarske novice, oktober 2000 (PDF, 2.2MB)
Novine, 17. 1. 1926 (PDF, 1.8MB)
Porabje, 6. 4. 1995 (PDF, 9.2MB)
Porabje, 19. 10. 2000 (PDF, 8.6MB)
Slovenec, 18. 4. 1995 (PDF, 1.0MB)
Soboške novine, 15. 6. 2015 (PDF, 1.1MB)
Soboške novine, 23. 6. 2000 (PDF, 915KB)
Vestnik, 2. 3. 1995 (PDF, 2.1MB)
Vestnik, 22. 6. 2000 (PDF, 423KB)


Obvestila

Seznam je prazen.

Dogodki

Seznam je prazen.