Brezžični internet

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

Spletna stran z navodili za osebni dostop se nahaja tukaj.

Libroam (library roaming) predstavlja sistem gostovanja v brezžičnih omrežjih, ki so vzpostavljena v slovenskih knjižnicah po enotnih tehničnih merilih, veljavnih za mednarodno federacijo brezžičnih omrežij Eduroam.

Podrobnejša pravila za Libroam, ki niso zajeta v tehničnih merilih za Eduroam, določa IZUM.

Z uporabo brezžičnega omrežja želi Libroam zagotoviti knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam.

Gostovanje preko omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih v vseh tistih slovenskih knjižnicah, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.

Navodila za uporabo Libroam