e-knjižnica

e-knjižnica je javno dostopna točka (JDT) do svetovnega spleta. Spletna stran slovenskih e-točk vsebuje danes podatke o več kot 390 javno dostopnih točkah do interneta po Sloveniji - e-šolee-knjižnicesplošne e-točkemultimedijski centri itd.

Vzpostavitev E-knjižnic sofinancirata vsako leto Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za kulturo. Del stroškov pokrije Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota iz lastnih sredstev.

  • V naši knjižnici so uporabnikom in članom brezplačno na voljo računalniki za dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronske pošte ter za pisanje in oblikovanje besedil.
  • Računalniki v knjižnici so dostopni vsem uporabnikom knjižnice. Pred uporabo osebnega računalnika se uporabniki prijavijo in identificirajo z osebnim dokumentom, člani pa oddajo člansko izkaznico.
  • Dokumente lahko shranite na lastni USB ključ ali CD-R(W).
  • Dokumente lahko natisnete, vendar je tiskanje plačljivo. Cene tiskanja so objavljene v Pravilniku o poslovanju.
  • Član oziroma uporabnik je dolžan osebje knjižnice opozoriti na strojne in programske okvare na računalniku, če tega ne stori je materialno odgovoren za okvare, ki se pojavijo med njegovo uporabo računalnika.
  • Vsako spreminjanje nastavitev ali nalaganje programov je prepovedano.
  • Uporaba osebnega računalnika v knjižnici je lahko časovno omejena in prilagojena potrebam uporabnikov in članov.
  • Prepovedano je brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino, po straneh, ki prikazujejo nasilje, in spletno komuniciranje z uporabo sovražnega govora.
  • Knjižnica lahko računalnike zaščiti zaradi varnosti informacijskega sistema.